Kompetensutveckling - samhällsvetenskap

Är du till exempel lärare, dietist, socionom eller arbetar du med frågor som rör politik eller kultur? Vill du ta din karriär ytterligare ett steg? Sök en kompetensutvecklande kurs. 

Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) erbjuder kompetensutveckling inom bland annat idrott och hälsa, pedagogik och didaktik, samhälle och kultur, samhälle och politik samt socialt arbete.