Kunskap är som bäst när den gör skillnad och hjälper oss människor att möta utmaningar. Linnéuniversitetets vision är att ge liv åt sådan kunskap. I kreativa miljöer för vi samman inte bara utbildning och forskning utan även samverkan. På så vis berikar de varandra och kan göra just den skillnad som behövs, både för enskilda människor och för hela samhället.

Under rubriken Kunskap i rörelse sätter vi fokus på några av de många områden som vi samverkar med näringsliv och organisationer inom. Här kan du se hur vi samarbetar för att möta utmaningarna inom området klimat och miljö, hur vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv, samt hur vår satsning på utbildning och forskning inom juridik ska stödja tillväxten i regionen.

Detta arbete sker tillsammans med såväl stora och välkända företag som småföretag, och med organisationer av olika slag. Välkommen att läsa mer om, och inspireras av, hur samverkan gör det möjligt att förändra världen – både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnéuniversitetets vision 2030

Våra fokusområden

Östersjön

Fokus: Östersjön

Östersjön har varit ett centralt forskningsområde vid Linnéuniversitetet sedan lärosätet bildades. Här kan du läsa om några av våra forskningsprojekt som vi genomför för att dignosticera hur Östersjön mår idag och vilka insatser vi kan göra för havets framtid.

Läs mer om vårt arbete kopplat till Östersjön

Trähus med växter i förgrunden.

Fokus: Grön hållbarhet

Utmaningarna inom området klimat och miljö är stora och hur vi hanterar dem är avgörande för vår framtid här på jorden. Därför är grön hållbarhet ett av nyckelområdena inom forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet. I detta arbete är samverkan med näringsliv och organisationer ett viktigt bidrag.

Läs mer om vårt arbete inom grön hållbarhet

Universitetskajen.

Fokus: Juridik

Ämnet juridik har under senare tid genomgått stora förändringar. Allt fler typer av organisationer inom både offentlig och privat sektor efterfrågar juridisk specialkompetens. Därför satsar Kalmar kommun och Linnéuniversitetet gemensamt på en ny vetenskaplig miljö inom rättsvetenskap. 

Läs mer om satsningen på ämnet juridik

ehälsa

Fokus: E-hälsa

E-hälsa handlar om att använda digitala teknologier för att främja välmående. Vid Linnéuniversitetet möts forskning, utvärdering, samverkan och utbildning om framtidens vård. Forskningen bedrivs vid alla universitetets fakulteter med ett gemensamt mål: att skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv.

Läs mer om vårt arbete inom e-hälsa

Kom och sätt kunskap i rörelse med oss

Vi har lagt ribban högt. Riktigt högt om vi ska vara ärliga. Men vi är övertygade om att det är just det som krävs för att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Det är när vi öppnar upp kunskapen som vi skapar utrymmet där vår forskning och utbildning kan möta omvärlden genom samarbeten. Och det är i det utrymmet som nya lösningar på stora frågor kan rymmas.

Vi strävar efter att vara inkluderande och ha ett lärande förhållningssätt. Vårt driv bygger på en gemensam och entreprenöriell nyfikenhet att göra verklig samhällsnytta. Det är många stora ord. Och de är viktiga ord för oss. Men det är först tillsammans med andra organisationer och företag som kunskapen kan växa, utvecklas och bli verklighet. Tillsammans sluter vi cirkeln och kan ta oss an nya samhällsutmaningar igen, och igen.

Läs mer om hur du kan samarbeta med oss på många olika sätt.

Forskare framför Linnéuniversitetet.