Fokus: E-hälsa

Vid Linnéuniversitetet möts forskning, utvärdering, samverkan och utbildning om framtidens vård. Forskningen inom e-hälsa bedrivs vid alla universitetets fakulteter med ett gemensamt mål: att skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv.

E-hälsa handlar om att använda digitala teknologier för att främja välmående. Det innebär allt från att träffa sin läkare digitalt eller att använda vaccinbevis i mobiltelefonen, till nya analysmetoder inom sjukvården som tar hjälp av artificiell intelligens.

Hälso- och sjukvården förändras på alla nivåer av digitaliseringen och hela samhället behöver samarbeta för att framtidens e-hälsotjänster ska fungera där invånarna eller patienterna behöver dem. Nya lösningar behöver vara effektiva, säkra och trygga när de blir en del av vår vardag.

Våra forskare undersöker allt från hur mobiltelefoner kan hindra smittspridning vid en pandemi till hur nya metoder inom datavetenskap kan hjälpa oss att upptäcka farliga kombinationer av läkemedel.

Välkommen att se och läsa om några exempel på vårt arbete inom e-hälsa!

Säkrare läkemedelsanvändning i mötet mellan data- och hälsovetenskap

Tillgång till rätt information är livsviktig för att undvika oförutsedda biverkningar när flera olika läkemedel kombineras. Med nya metoder inom datavetenskap kan forskningen hitta tydligare kopplingar mellan läkemedelskombinationer och biverkningar.

Läs hela artikeln:

Säkrare läkemedelsanvändning i mötet mellan data- och hälsovetenskap

Medicinburk och tabletter.
Skylt med texten "håll avstånd".

Så kan mobila teknologier användas för att hindra smittspridning

Covid-19-pandemin har gett upphov till nya tekniska lösningar för smittspårning och fysisk distansering. My Villius Zetterholm, doktorand i informatik med fokus på e-hälsa, forskar om nya sätt att motverka smittspridning med teknikens hjälp.

– Det finns mycket att lära sig från coronapandemin och vi behöver ha kunskap om när och hur vi kan använda olika tekniska verktyg för att vara bättre förberedda i framtiden, säger hon.

Läs hela artikeln: 

Så kan mobila teknologier användas för att hindra smittspridnning

Hälso- och sjukvården förändras på alla nivåer av digitaliseringen

Hälso- och sjukvården befinner sig mitt i en digital transformation, med nya sätt att få information om hälsa, nya analysverktyg och fler sätt att möta vården på än tidigare. Digitala verktyg gör det lättare än någonsin hålla koll på sin egen hälsa och få individuellt utformade behandlingar. Linnéuniversitetets forskning inom e-hälsa undersöker framtidens vård.

Läs hela artikeln: 

Hälso- och sjukvården förändras på alla nivåer av digitaliseringen

Hjärta med grafisk kurva.

Nyheter inom e-hälsa

Kontakt

Vill du veta mer om vårt arbete inom e-hälsa? Kontakta Evalill Nilsson, lektor i hälsoinformatik och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet.

Andra fokusområden

Trähus med växter i förgrunden.

Fokus: Grön hållbarhet

Utmaningarna inom området klimat och miljö är stora och hur vi hanterar dem är avgörande för vår framtid här på jorden. Därför är grön hållbarhet ett av nyckelområdena inom forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet.

Läs mer om vårt arbete inom grön hållbarhet

Universitetskajen.

Fokus: Juridik

Ämnet juridik genomgår stora förändringar. Allt fler organisationer inom både offentlig och privat sektor efterfrågar juridisk kompetens. Därför satsar Linnéuniversitetet och Kalmar kommun på en ny vetenskaplig miljö inom rättsvetenskap.

Läs mer om satsningen på ämnet juridik