Fokus: Grön hållbarhet

Utmaningarna inom området klimat och miljö är stora och hur vi hanterar dem är avgörande för vår framtid här på jorden. Därför är grön hållbarhet ett av nyckelområdena inom forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet.

Det som är unikt är att vårt arbete inom grön hållbarhet spänner över många olika ämnen. Vi har ämnen som hållbar it, hållbar design, miljöteknik, hållbara energisystem, att bygga i trä, skogens hälsofrämjande värden och hela kedjan från skogen till färdig produkt.

Allt detta finns samlat på en och samma plats. Därför kan vi arbeta tvärvetenskapligt och ta ett mångsidigt grepp om de samhällsutmaningar som finns inom klimat och miljö.

I detta arbete är samverkan med näringsliv och organisationer ett viktigt bidrag. Att integrera inte bara utbildning och forskning utan även samverkan i kreativa miljöer är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Välkommen att se och läsa om några exempel på vårt arbete inom grön hållbarhet!

Samverkan viktig för stor satsning på grön hållbar utveckling

Utbildningar som svarar mot vad näringslivet behöver. Rön och innovationer som företag har nytta av direkt. Och, för universitetets del, möjligheter till tillämpad forskning och att kompetensutveckla och nyanställa medarbetare. Alla tjänar på samverkan, menar Johan Bergh som arbetar med grön hållbarhet tillsammans med bland annat Ikea och Södra.

Läs hela artikeln:

Samverkan viktig för stor satsning på grön hållbar utveckling

Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet

Det är ett sätt för oss att kunna göra mera och att vara mer relevanta i den forskning vi bedriver. Och jag tror också att vi kan göra mycket mer samhällsnytta på det här sättet.

Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet
Martin Bader och röntgenfluorescensapparaten.

Martins forskning ska göra skogen bättre på att möta klimathotet

Med hjälp av ett avancerat mätinstrument kan Martin Bader och hans kollegor undersöka hur träd reagerar på torka, som under den torra sommaren 2018. Men det hade kanske inte blivit någon apparat om det inte vore för samverkansprojektet The Bridge – den kostar nämligen 2,5 miljoner kronor.

Läs hela artikeln:

Martins forskning ska göra skogen bättre på att möta klimathotet

Ta ett skogsbad – och må bättre till kropp och själ

Gå, stå eller sitt ner; det spelar ingen roll. Bara det faktum att du är ute i skogen är bra för din hälsa. Det berättar Jenny Lovebo, som forskar om hur man kan använda skogen för att hålla sig friskare.

– Grön hållbarhet har många aspekter. Jag tittar mycket på hälsoaspekten: Att vara hållbar under ett helt liv, att hålla sig frisk och att använda skog och natur för att åstadkomma det, säger Jenny Lovebo.

Läs hela artikeln: 

Ta ett skogsbad – och må bättre till kropp och själ

Jenny Lovebo vid en skogsväg.

Om vårt arbete med grön hållbarhet

Vad gör Linnéuniveristetet unikt när det gäller arbetet med grön hållbarhet? I filmen möter du Johan Bergh, professor i skogsskötsel, och Jorge Luis Zapico, lektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, som berättar mer. Vill du ha textning av filmen? Klicka på CC i filmspelarens meny och välj Svenska.

Nyheter inom grön hållbarhet

Kontakt

Vill du veta mer om vårt arbete inom grön hållbarhet? Kontakta Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet och ledare för kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling.

Andra fokusområden

ehälsa

Fokus: E-hälsa

Vid Linnéuniversitetet möts forskning, utvärdering, samverkan och utbildning om framtidens vård. Forskningen inom e-hälsa bedrivs vid alla universitetets fakulteter med ett gemensamt mål: att skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv.
Läs mer om vårt arbete inom e-hälsa

Universitetskajen.

Fokus: Juridik

Ämnet juridik genomgår stora förändringar. Allt fler organisationer inom både offentlig och privat sektor efterfrågar juridisk kompetens. Därför satsar Linnéuniversitetet och Kalmar kommun på en ny vetenskaplig miljö inom rättsvetenskap.
Läs mer om satsningen på ämnet juridik