Fokus: Juridik

Ämnet juridik har under senare tid genomgått stora förändringar. Allt fler typer av organisationer inom både offentlig och privat sektor efterfrågar juridisk specialkompetens. Därför satsar Kalmar kommun och Linnéuniversitetet gemensamt på en ny vetenskaplig miljö inom rättsvetenskap.

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet gör en kraftfull satsning för att utveckla ett nytt vetenskapligt område med bas i Kalmar. Juridik ska bli ett starkt utbildnings- och forskningsområde vid universitetet och stödja Linnéregionens tillväxtpotential.

Den gemensamma satsningen innebär att universitetets redan etablerade styrkeområden kompletteras med utbildning och forskning inom juridik. Målet är bland annat att erbjuda en juristutbildning för framtiden, med första antagning 2027.

Fram till dess byggs miljön successivt upp. 2032 ska antalet studenter inom juridik vid Linnéuniversitetet att ha ökat till över 700, en fördubbling från nuvarande nivå.

Välkommen att se och läsa om några exempel på vårt arbete inom juridiksatsningen!

Juridiksatsningen i Kalmar

2021  Avsiktsförklaring

2022  Strategisk rekrytering och organisation

2024  Kandidatprogram i rättsvetenskap (3 år, 180 hp). Fortsatt strategisk rekrytering

2025  Ansökan juristexamen (4,5 år, 270 hp). Doktorander i rättsvetenskap.

2027  Första antagning till juristutbildning. Strategisk samverkan etablerad i långsiktigt hållbara former.

2031  Antagning till forskarutbildning vi Linnéuniversitetet

2032  700 studenter vid rättsvetenskapliga utbildningar på Linnéuniversitetet

Forskning, utveckling och 700 studenter vid rättsvetenskapliga utbildningar 2032

I december 2020 kom Kalmar kommun med en idé om ett nytt akademiskt område för Linnéuniversitetet i Kalmar – och kommunen ville vara med och finansiera. Ett år senare var ett samverkansavtal inom rättsvetenskap värt 300 miljoner kronor klart. Vad innebär satsningen?

Läs hela artikeln:

Forskning, utveckling och 700 studenter vid rättsvetenskapliga utbildningar 2032

Hus Stella, Universitetskajen, Kalmar.
Kommunalrådet Johan Persson (S) har varit en drivande kraft i att få fram ett långsiktigt avtal med Linnéuniversitetet.

Kalmar kommun satsar 100 miljoner på forskning och utveckling inom rättsvetenskap

Varför är Kalmar kommun med och finansierar utvecklingen av rättsvetenskapen? Kommunalrådet Johan Persson (S) har varit en drivande kraft i att få fram ett långsiktigt avtal med Linnéuniversitetet. Att stärka tillgång till juridisk kompetens för organisationer som vill utvecklas i regionen är en av anledningarna.

Läs hela artikeln:

Kalmar kommun satsar 100 miljoner på forskning och utveckling inom rättsvetenskap

Rättsvetenskapen bygger en miljö för innovativ juristutbildning

Arbetet med juridiksatsningen är igång. Än så länge sker dock mycket av jobbet i kulisserna. Annika Staaf, ny lektor i rättsvetenskap och en del i satsningen, berättar vad som pågår – och hur en innovativ juristutbildning kan se ut när den är klar.

Läs hela artikeln:

Rättsvetenskapen bygger en miljö för innovativ juristutbildning

Annika Staaf, ny lektor i rättsvetenskap och en del i satsningen.

Vi vill skapa en vetenskaplig miljö där vi kan tillhandahålla lite andra typer av teoretiska verktyg med andra frågeställningar kring var juridik är, vad rättvisa är och hur man hanterar människor i de processerna.

Annika Staaf, docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Nyheter inom rättsvetenskap

Kontakt

Vill du veta mer om Linnéuniversitetets arbete inom juridik? Kontakta någon av våra verksamhetsledare:

Andra fokusområden

Trähus med växter i förgrunden.

Fokus: Grön hållbarhet

Utmaningarna inom området klimat och miljö är stora och hur vi hanterar dem är avgörande för vår framtid här på jorden. Därför är grön hållbarhet ett av nyckelområdena inom forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet.

Läs mer om vårt arbete inom grön hållbarhet

ehälsa

Fokus: E-hälsa

E-hälsa handlar om att använda digitala teknologier för att främja välmående. Vid Linnéuniversitetet möts forskning, utvärdering, samverkan och utbildning om framtidens vård. Forskningen bedrivs vid alla universitetets fakulteter med ett gemensamt mål: att skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv.

Läs mer om vårt arbete inom e-hälsa