Universitetskajen i Kalmar

Forskning, utveckling och 700 studenter vid rättsvetenskapliga utbildningar 2032

I december 2020 kom Kalmar kommun med en idé om ett nytt akademiskt område för Linnéuniversitetet i Kalmar – och kommunen ville vara med och finansiera. Ett år senare var ett samverkansavtal inom rättsvetenskap värt 300 miljoner kronor klart. Vad innebär satsningen?

Behovet av juridisk kompetens har ökat de senaste åren. Juristers expertkunskap inom exempelvis arbets- eller handelsrätt efterfrågas inom ett brett fält av privata och offentliga organisationer.

Målet med vår satsning är att vi på Linnéuniversitetet ska ha etablerat en utbildnings- och forskningsmiljö inom juridik och rättsvetenskap till 2032 i Kalmar.

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, i samband med att avtalet blev klart i december 2021

Arbetet är i gång

Nu ar arbetet med att bygga upp miljön igång med Joacim Martinsson Rikner som projektledarare på Linnéuniversitetet.

– Tillsammans med Kalmar kommun får vi på Linnéuniversitetet möjlighet att bygga upp en juridikmiljö i Kalmar. En miljö som möter samhällets utmaningar på ett modernt och innovativt sätt – det känns fantastiskt att arbetet nu är igång, säger Joacim Martinsson Rikner.

Satsningen i siffor

  • Omfattar minst 300 miljoner kronor på 10 år
  • Linnéuniversitetet går in med 200 miljoner
  • Kalmar kommun bidrar med 100 miljoner kronor

Under 2022 pågår en offensiv rekryteringsstrategi. Annika Staaf som är fil.dr i rättsociologi och docent i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap har börjat sin anställning tillsammans med ytterligare en lektor som nu arbetar med satsningen. Ytterligare fyra lektorat och rekrytering av professorer är närmast förestående.

– Vi söker medarbetare som vill vara med och bygga nytt, utveckla gammalt och i samverkan med externa aktörer bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden.

Kopplat till Kalmar kommuns satsning innehåller tjänsterna extra mycket tid för forskning och utveckling. Det gör dem särskilt attraktiva. 

– Medarbetarna kommer att vara med och leda utvecklingen av den akademiska miljön, samla forskargrupper, skriva gemensamma ansökningar med mera. Det gör dessa tjänster speciella.

Bygger upp forskning och utbildning

Målet är att senast 2031 kunna anta egna doktorander vid forskarutbildningen inom rättsvetenskap i Kalmar. För att det ska bli verklighet börjar projektgruppen kring juridiksatsningen nu att bygga upp den vetenskapliga miljön för forskning och utveckling.

– Satsningen och finansieringen från Kalmar kommun innebär att en stark forskningsmiljö kan etableras. Här finns även regionala behov inom flera branscher och näringar där det hittills har funnits ett litet akademiskt intresse men stort behov av juridisk expertkunskap, som havsrätt, jordbruks- och skogsbruksfrågor.

Ett spännande arbetsområde för kollegiet blir nu att prioritera och utveckla profilområden som ger nationell särprägel och internationell attraktivitet i samarbete med universitetets internationella partners inom bland annat EUniWell. Den kompetens som samlas och utvecklas i den akademiska miljön utgör basen för nya utbildningar – inte bara på forskarnivå utan även på grund- och avancerad nivå.

700 studenter vid rättsvetenskapliga utbildningar och juristutbildning

Juridiksatsningen i Kalmar

2021  Avsiktsförklaring

2022  Strategisk rekrytering och organisation

2024  Kandidatprogram i rättsvetenskap (3 år, 180 hp). Fortsatt strategisk rekrytering

2025  Ansökan juristexamen (4,5 år, 270 hp). Doktorander i rättsvetenskap.

2027  Första antagning till juristutbildning. Strategisk samverkan etablerad i långsiktigt hållbara former.

2031  Antagning till forskarutbildning vi Linnéuniversitetet

2032  700 studenter vid rättsvetenskapliga utbildningar på Linnéuniversitetet

Tio år från nu kommer antalet studenter inom juridik vid Linnéuniversitetet att ha ökat till över 700, en fördubbling från nuvarande nivå. Första antagning till det nya juristprogrammet med Kalmar som studieort är tänkt till 2027.

– Under de närmaste åren arbetar vi för att starta ett kandidatprogram i rättsvetenskap med första antagning 2024 och målet är att få examensrättigheter för en jur kand med 3 terminer på avancerad nivå till 2027.

Fokus är att bygga upp juridikmiljön successivt, nya kortare kurser i Kalmar ska erbjudas medan en forskarutbildning inom rättsvetenskap och en juristutbildning byggs upp. Även pedagogiskt sätter Linnéuniversitetet målet högt.

– Vi vill skapa Sveriges mest lockande studentmiljöer där både medarbetare och studenter ser varandra, har inflytande och har ett hållbart student- och arbetsliv.

– Det ska bli spännande att följa hur rättsvetarna börjar bygga miljö och utveckla verksamheten. Långsiktigheten är viktigast men många saker måste hända i närtid. Satsningen är osedvanligt stor för att vara inom samhällsvetenskap och det både förpliktigar och möjliggör på ett ganska ovanligt sätt, säger Joacim Martinsson Rikner.

Responsive header image

Fokus: Juridiksatsning

Ämnet juridik har under senare tid genomgått stora förändringar. Allt fler typer av organisationer efterfrågar juridisk specialkompetens. Därför satsar Kalmar kommun och Linnéuniversitetet gemensamt på en ny vetenskaplig miljö inom rättsvetenskap.

Välkommen att läsa om satsningen på ämnet juridik!