Fokus: Östersjön

Här kan du läsa om hur våra forskare spår klimatförändringarnas framtid i en konstgjort uppvärmd vik, upptäcker nya sidor av havet med hjälp av långa tidsserier av vattenprover, samt bevakar Östersjöns havsbottnar för att hindra metan från att släppas ut i atmosfären. Det är bara några av alla forskningsprojekt som vi genomför för att diagnosticera hur Östersjön mår idag och vilka insatser vi kan göra för havets framtid.

Vår forskning om Östersjön har två huvudsakliga utgångspunkter. Den ena är universitetets största spetsforskningscenter, EEMiS, vars expertis täcker hela Östersjöns näringskedja från minsta mikroorganismer till fiskar och fåglar; från öppet hav till kustnära områden.

Det andra är vår tvärvetenskapliga forskningsmiljö som samlar experter från vitt skilda områden för att besvara konkreta samhällsutmaningar om till exempel morgondagens vattenförsörjning. Vi kallar den Kunskapsmiljö Linné: Vatten.

Mycket av vår forskning bygger på provtagning över tid vid Linnaeus Mikrobiella Observatorium. Den provtagningsstationen och mycket annat kan du läsa om här nedan.

Havets förändringar upptäcks med regelbundna provtagningar

I över ett decennium har Linnéuniversitetets forskare hämtat vattenprover minst varannan vecka från den marina provtagningsstationen Linnaeus Mikrobiella Observatorium i Östersjön. Långa tidsserier av forskningsdata ger värdefull kunskap om de planktonorganismer som lever i vattnet, gör det möjligt att förstå havet samt göra bättre framtidsanalyser.

Läs hela artikeln:

Havets förändringar upptäcks med regelbundna provtagningar

Karin Holmfeldt i labb

Det finns få ställen på jorden med så här stora tidsstudier och möjligheten att följa havets utveckling på detaljnivå över lång tid.

Karin Holmfeldt, forskare vid institutionen för biologi och miljö
forskare vid okg

Följ med till platsen som visar Östersjöns framtid

I en vik norr om Oskarshamn har varmt vatten från kärnkraftverkets kylsystem höjt medeltemperaturen i 50 års tid, och skapat nya förhållanden för det marina livet. Likt ett enormt laboratorium i naturen låter platsen Linnéuniversitetets forskare förstå och förbereda sig inför utmaningarna som väntar när Östersjön värms upp. Nu ska experiment visa om det går att vända effekterna av uppvärmningen.

Läs hela artikeln: 

Går det att vända effekterna av den globala uppvärmningen?

Den stora fördelen är att uppvärmningen har pågått här i 50 år. Det innebär att viken har genomgått långvarig uppvärmning, med dygns- och säsongsvariationer. Allt är naturligt förutom temperaturen. Det är en fantastisk tillgång som forskare.

Emelie Nilsson, forskare vid institutionen för biologi och miljö

Risken för metanutsläpp från havsbotten kartläggs i nya expeditioner

Stora mängder metan riskerar att släppas ut från Östersjöns botten om det inte bryts ner av mikrober i sedimenten. Detta “mikrobiella filter” är skillnaden mellan vår värld och en helvetesvärld, menar professor Marcelo Ketzer. Han deltar i flera expeditioner för att söka svar på vad som händer med metanet i Östersjön i en varmare framtid.

Läs hela artikeln: 

Risken för metanutsläpp från havsbotten kartläggs i nya expeditioner

Marcelo

I Östersjön är det mikrobiella filtret ovanligt tunt, ungefär 15 centimeter vilket är en hundradel jämfört med i Atlanten. Ett tunnare skikt är mindre motståndskraftigt för påfrestningar som ökad algblomning.

Marcelo Ketzer, professor vid institutionen för biologi och miljö

Nyheter om hav- och vattenforskning

Kontakt

Vill du veta mer om vårt arbete kopplat till Östersjön? Kontakta:

Andra fokusområden

Trähus med växter i förgrunden.

Fokus: Grön hållbarhet

Utmaningarna inom området klimat och miljö är stora och hur vi hanterar dem är avgörande för vår framtid här på jorden. Därför är grön hållbarhet ett av nyckelområdena inom forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet.

Läs mer om vårt arbete inom grön hållbarhet

Universitetskajen.

Fokus: Juridik

Ämnet juridik genomgår stora förändringar. Allt fler organisationer inom både offentlig och privat sektor efterfrågar juridisk kompetens. Därför satsar Linnéuniversitetet och Kalmar kommun på en ny vetenskaplig miljö inom rättsvetenskap.

Läs mer om satsningen på ämnet juridik