Aktuella problem inom informatik

7,5 hp

I denna kurs kommer du att lära dig om den senaste utvecklingen inom informatikområdet. Detta kommer att vara en praktisk kurs där du kommer att utveckla en lösning på ett faktiskt problem. Målet är att använda den senaste tekniken för att utveckla en prototyp baserad på användarnas behov. Vi kommer att anta metoden Design Thinking för att vägleda projektflödet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans