Algebraiska strukturer II

7,5 hp

I denna kurs får studenten fördjupa sina kunskaper om grupper, ringar och kroppar. Ett sätt att få en förståelse för komplicerade algebraiska strukturer är att bryta ner dem i mindre enklare beståndsdelar. Till exempel bevisas inom kursens ramar, att varje ändlig abelsk grupp är isomorf med en direkt produkt av cykliska undergrupper. Inom ringteorin generaliseras begreppet entydig faktorisering (som gäller i ringen av heltal enligt aritmetikens fundamentalsats) till mer generella ringar. Vidare motiveras studiet av kroppsutvidgningar av problemet med att lösa polynomekvationer.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken