Analys av historiska konstruktioner

7,5 hp

Det befintliga byggnadsbeståndet är en ekonomisk, ekologisk och social resurs med många gånger höga kulturvärden. Det är en utmaning för samhällsbyggnads-branschen att bevara och utveckla denna resurs och det behövs kunskap och metoder för att det ska bli ett attraktivt alternativ till nyproduktion eller avveckling av befintliga hus. Speciellt behövs kunskaper om det byggande som har högst kulturhistoriska värden. De innebär speciella utmaningar, inte minst för att de är byggda med material och metoder som är främmande för större delen av dagens byggbransch. Vid analys av äldre konstruktioner i samband med åtgärdsprogram, vård- och underhållsplanering och renoveringsinsatser är noggranna, pedagogiska och väl underbyggda arbetsbeskrivningar avgörande för ett lyckat projekt samtidigt som vårdslösa och olämpliga metod- samt materialval kan undvikas. Därmed finns goda möjligheter att bevara kulturhistoriska värden men även undvika onödiga investeringar. Syftet med denna kurs är att ge studenterna fördjupade kunskaper kring äldre trä- och murverkskonstruktioner och en förståelse för hur konstruktionerna kan analyseras med avseende på lastvägar och effekten av förändrade statiska förutsättningar samt ge en insyn till hur modern teknik kan användas för att beskriva och visualisera konstruktionslösningar.

Kursen ges på halvdistans med tre obligatoriska träffar om två dagar i Växjö.

Kursen är öppen för s.k. "sen anmälan", vilket innebär att sista dag att skicka in ansökan är 2024-08-15.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.