Analys av historiska konstruktioner

7,5 hp

Kursen Analys av historiska konstruktioner erbjuds för dig som vill fördjupa din kunskap kring äldre byggnader och önskar förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Kanske arbetar du som konsult på en position som gör att du ofta stöter på frågeställningar kring historiska konstruktioner eller så har du ett stort allmänintresse av fördjupad förståelse för byggnader, särskilt äldre sådana.
För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förväntas du som söker ha erfarenhet av äldre byggnader. Under kursens gång kommer vi bland annat att diskutera och genomföra uppmätningar av byggnader, vi kommer att besöka ett antal historiska trä- och murverksbyggnader och vi kommer att studera orsak och verkan bakom vanligt förekommande skador i äldre byggnader.
Kursen är särskilt utformad i syfte att passa dig som samtidigt arbetar, men det är inget krav att du gör det. Av erfarenhet vet vi att kurser som denna drar till sig många personer med hög kompetens varför ett aktivt deltagande av studenter på många vis fördjupar kursen.

Expertkompetens för hållbart träbyggande

Analys av historiska konstruktioner 5 hp är en del av projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande, kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och den träbearbetande industrin.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken