Analys I

7,5 hp

Kursen behandlar de elementära funktionerna och deras egenskaper. Viktiga begrepp är gränsvärde och kontinuitet. Derivata införs och används bland annat vid sökandet efter funktioners extremvärden. Med integralbegreppet får vi en möjlighet att bestämma areor och volymer. Differentialekvationer behandlas.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar