Andra världskriget: Historiens blodigaste krig

7,5 hp

Andra världskriget är, om man ser till antalet offer, en av de blodigaste konflikterna som drabbat mänskligheten. Kriget framstår som en vattendelare i 1900-talets historia, en händelse som gav upphov till den uppdelning av världen som sedan rådde under nästan ett halvt sekel. Den här kursen ger en översikt över konflikten, hur den uppkom och vad som blev de omedelbara resultaten. De olika perspektiv om krigets bakgrund som har förts fram av historikerna belyses. Undervisningen fokuseras inte bara på det militära och politisk-strategiska skeendet, utan också på de sociala och ekonomiska konsekvenserna. Kursen har ett globalt perspektiv och diskuterar såväl den europeiska som den asiatiska krigsskådeplatsen.

Kursansvarig berättar

Här presenteras kort tre distanskurser om 1900-talets internationella historia. Under höstterminen gäller 1HI380, Första världskriget: 1900-talets första katastrof, 7,5 högskolepoäng. Under vårterminen följer dels 1HI390, Andra världskriget: Historiens blodigaste krig, 7,5 högskolepoäng, dels 1HI430, Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur, 7,5 högskolepoäng.

Kurserna är helt separata och läses var för sig, men sammantaget behandlas i tur och ordning de två världskrigen, som på genomgripande sätt förändrade europeiska förhållanden liksom andra delar av världen, och sedan det kalla kriget, som var en global konflikt mellan två supermakter som påverkade hela världen. Kurserna behandlar 1900-talets internationella historia och varje kurs ger först en introduktion till de dramatiska historiska perioderna. Kurserna har vidare vissa fördjupande moment, t.ex. hur den "vanliga" människan påverkades under det kalla kriget, kurserna innehåller valbara inriktningar, vidare diskuteras hur Sverige agerade i och påverkades under respektive period.

Välkommen att läsa tre kurser om 1900-talets internationella historia! Observera att den som vill läsa kurserna måste göra separata ansökningar, alltså en ansökan till varje kurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar