Antennteori

7,5 hp

Kursen bygger vidare på Antennteknik ED3083 och inleds med en genomgång av olika antennsyntesmetoder. Schelkunoffs polynommetod är en sådan metod för att realisera ett önskat strålningsdiagram. För att bestämma strömfördelningen på en antenn används ofta integralekvationer. Halléns metod för trådar är en så kallad momentmetod för detta problem. Bredbandsdipoler och spiralantennen behandlas.

Aperturantenner analyseras med hjälp av Babinets princip och spektralanalys i form av Fouriertransformer. Hornantenner behandlas översiktligt. Mikrostripantenner studeras med både lednings- och kavitetsmodell. Något om reflektorantenner och beräkningsmetoden fysikalisk optik avslutar kursen. Examinationen görs med hjälp av inlämningsuppgifter, med numeriska inslag, och med valfri tentamen.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken