Applied Marketing Analysis

15 hp

En övergripande introduktion till de olika riktningarna inom samhällsvetenskaperna ges såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen omfattar dessutom en kort introduktion till projektarbeten och metoder för datainsamling som t.ex. enkäter, intervjuer, målgrupper o.s.v. Den här delen av kursen kommer att baseras på praktiska exempel i syfte att ge studenterna konkreta kunskaper om marknadsundersökningar. Ämnen som behandlas är:

• hur man specificerar informationsbehovet i samband med beslutsfattande om marknadsföring

• hur man identifierar relevant information och informationskällor i syfte att belysa de förhållanden för marknadsföringen som är relevanta för problemställningarna

• hur man, i viss omfattning, använder sig av kvalitativa och kvantitativa metoder för att förklara marknadsförhållandena som är relevanta för projektet

• hur man analyserar informationen som man har fått fram om marknaden och jämför den med en allmän marknadsföringsstrategi

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M