Applied Marketing Analysis

15 hp

En övergripande introduktion till de olika riktningarna inom samhällsvetenskaperna ges såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen omfattar dessutom en kort introduktion till projektarbeten och metoder för datainsamling som t.ex. enkäter, intervjuer, målgrupper o.s.v. Den här delen av kursen kommer att baseras på praktiska exempel i syfte att ge studenterna konkreta kunskaper om marknadsundersökningar. Ämnen som behandlas är:

• hur man specificerar informationsbehovet i samband med beslutsfattande om marknadsföring

• hur man identifierar relevant information och informationskällor i syfte att belysa de förhållanden för marknadsföringen som är relevanta för problemställningarna

• hur man, i viss omfattning, använder sig av kvalitativa och kvantitativa metoder för att förklara marknadsförhållandena som är relevanta för projektet

• hur man analyserar informationen som man har fått fram om marknaden och jämför den med en allmän marknadsföringsstrategi

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.