Arabiska II

7,5 hp

Kursen fokuserar på att bygga grundläggande skriftliga och muntliga färdigheter, samt förmågan att kommunicera i vardagliga situationer. Utgångspunkter ges för att reflektera om olika strategier för att utveckla sitt språk och använda onlineverktyg. Sociolingvistiska frågor i relation till hur arabiska används idag problematiseras och diskuteras.

Bra att veta innan kursen startar:

Kurserna går helt på distans, utan fysiska möten. Även examinationen sker på distans.

  • Examination: För den muntliga examinationen kommer ni att behöva tillgång till webbkamera, så att ni kan identifiera er. Flera tider erbjuds för examination, så att det inte skall krocka med andra åtaganden. För att fullfölja kursen skall ni utöver den slutliga examinationen även göra ett antal obligatoriska uppgifter under terminens gång.
  • Virtuella möten: Kursen innefattar ett antal virtuella möten på kvällstid, med tillfälle att ställa frågor och diskutera. 
  • Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material ni kan använda för fördjupning, och inte något ni förväntas köpa).
  • Kursplanen: Ni hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar på hemsidan

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans