Arabiska II

7,5 hp

Kursen fokuserar på att bygga grundläggande skriftliga och muntliga färdigheter, samt förmågan att kommunicera i vardagliga situationer. Utgångspunkter ges för att reflektera om olika strategier för att utveckla sitt språk och använda onlineverktyg. Sociolingvistiska frågor i relation till hur arabiska används idag problematiseras och diskuteras.
Bra att veta innan kursen startar:

Bra att veta innan kursen startar

  • Kurserna går helt på distans, utan fysiska möten. Även examinationen sker på distans.
  • Digitala möten: Kursen innefattar ett antal digitala möten på kvällstid, med tillfälle att ställa frågor, öva och diskutera. 
  • Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa). Kursboken är Mastering Arabic 2. Obs! Det finns böcker med snarlika titlar i samma serie, bäst är den senaste upplagan med tillgång till extramaterial på nätet.
  • Kursplanen: Du hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen.
  • Examination: För den muntliga examinationen kommer du att behöva tillgång till webbkamera, så att du kan identifiera dig. Flera tider erbjuds för examination, så att det inte skall krocka med andra åtaganden. För att fullfölja kursen skall du utöver den slutliga examinationen även göra ett antal obligatoriska uppgifter under terminens gång.

Relaterade kurser

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.