Responsive header image

Arabiska: kultur och samhälle

7,5 hp

-- Kursen är inställd inför HT20 och vi planerar att erbjuda den igen till VT21 --

Kursen ger dig en överblick över politiska, sociala och kulturella förhållanden i områden där arabiska används. Det arabiska språkets historia berörs och arabiskans olika symboliska, kulturella och ideologiska värden i relation till andra språk och kulturer i regionen. Aktuella samhällsfrågor tas upp samt bakgrunden till väsentliga intellektuella och litterära strömningar och de komplexa relationerna till europeisk politik och idéhistoria i kolonial och modern tid. Förutom några av de huvudsakliga milstolparna i samtidshistorien tittar vi bland annat på trender i livsstil, medier, minoriteternas villkor och kvinnorörelsen.

Bra att veta innan kursen startar

  • Kurserna går helt på distans, utan fysiska möten. Även examinationen sker på distans.
  • Examination: För den muntliga examinationen kommer ni att behöva tillgång till webbkamera, så att ni kan identifiera er. Flera tider erbjuds för examination, så att det inte skall krocka med andra åtaganden. För att fullfölja kursen skall ni utöver den slutliga examinationen även göra ett antal obligatoriska uppgifter under terminens gång.
  • Virtuella möten: Kursen innefattar ett antal virtuella möten på kvällstid, med tillfälle att ställa frågor och diskutera. 
  • Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material ni kan använda för fördjupning, och inte något ni förväntas köpa).
  • Kursplanen: Ni hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar på hemsidan

     

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans