Ett hus och arabisk text © Mauricio Abreu

Arabiskans grunder

7,5 hp

Kursen ger en introduktion till det arabiska språkets historia, skriftsystem, uttal och grammatik. Kursen ger basala språkfärdigheter och teoretisk kunskap om det arabiska språkets utmärkande drag.

Arabiska talas av ca 250 miljoner människor i världen och är ett av de största minoritetsspråken i Sverige. Ändå är det arabiska språket för många något mycket okänt. Varför stavas namnet Muhammad på så många olika sätt? Vilken form av arabiska pratar man på AlJazeera? Är Koranen skriven på samma arabiska som man pratar idag? Är den arabiska skriften svårläst?

Den här kursen riktar sig till dig som är nyfiken på det arabiska språket. Kurser ger en introduktion till det arabiska alfabetet, uttalet och grammatiken. Den behandlar även en del övergripande språkfrågor, såsom de stora skillnaderna mellan de arabiska dialekterna och skriftspråket. Kursen passar för den allmänt språkintresserade och för den som har arabiska i sin omgivning och vill få en bättre förståelse för det. Kursen utgör en god grund för vidare arabiskastudier.

Bra att veta innan kursen startar

  • Kurserna går helt på distans, utan fysiska möten. Även examinationen sker på distans.
  • Examination: För den muntliga examinationen kommer ni att behöva tillgång till webbkamera, så att ni kan identifiera er. Flera tider erbjuds för examination, så att det inte skall krocka med andra åtaganden. För att fullfölja kursen skall ni utöver den slutliga examinationen även göra ett antal obligatoriska uppgifter under terminens gång.
  • Virtuella möten: Kursen innefattar ett antal virtuella möten på kvällstid, med tillfälle att ställa frågor och diskutera. 
  • Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material ni kan använda för fördjupning, och inte något ni förväntas köpa).
  • Kursplanen: Ni hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar på hemsidanDistans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans