Ett hus och arabisk text © Mauricio Abreu

Arabiskans grunder

7,5 hp

Kursen ger en introduktion till det arabiska språkets historia, skriftsystem, uttal och grammatik. Kursen ger basala språkfärdigheter och teoretisk kunskap om det arabiska språkets utmärkande drag.
Arabiska talas av ca 300 miljoner människor i världen och är ett av de största minoritetsspråken i Sverige. Ändå är det arabiska språket för många något mycket okänt. Varför stavas egennamn på så många olika sätt? Är Koranen skriven på samma arabiska som man pratar idag, och är det samma språk som talas runt om i arabvärlden? Är den arabiska skriften svårläst?
Den här kursen riktar sig till dig som är nyfiken på det arabiska språket. Kurser ger en introduktion till det arabiska alfabetet, uttalet och grammatiken. Den behandlar även en del övergripande språkfrågor, såsom de stora skillnaderna mellan de arabiska dialekterna och skriftspråket. Kursen passar för den allmänt språkintresserade och för den som har arabiska i sin omgivning och vill få en bättre förståelse för det. Kursen utgör en god grund för vidare arabiskastudier.

Bra att veta innan kursen startar

  • Förkunskaper: Kursen kräver inga förkunskaper i arabiska.
  • Kurserna går helt på distans, utan fysiska möten. Även examinationen sker på distans.
  • Digitala möten: Kursen innefattar ett antal digitala möten på kvällstid, med tillfälle att ställa frågor, öva och diskutera. Arabiskans grunder går på måndagar kl 18.30–19.30.
  • Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart! (Referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa.) Kursboken heter Mastering Arabic Grammar. Det spelar ingen roll vilken upplaga du köper. Du kan köpa boken på nätet. Tänk på att det kan ta tid innan boken levereras.
  • Kursplanen: Du hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen.
  • Examination: För den muntliga examinationen kommer du att behöva tillgång till webbkamera, så att du kan identifiera dig. Flera tider erbjuds för examination, så att det inte skall krocka med andra åtaganden. För att fullfölja kursen skall du utöver den slutliga examinationen även göra ett antal obligatoriska uppgifter under terminens gång.

Relaterade kurser

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.