Arbetsrättslig fortsättningskurs

15 hp

Kursen syftar till att ge dels kunskap i arbetsrättslig metod, dels fördjupad kunskap om den arbetsrättsliga regleringen. Den juridiska metoden med särskild inriktning på den arbetsrättsliga rättskälleläran behandlas inledningsvis. I kursen ingår ett särskilt avsnitt om diskriminering och jämställdhetsaspekter på arbetsrätten. Vidare behandlas frågor rörande arbetstagares lojalitet och arbetsmiljö. I kursen ingår även en orientering av arbetsrättsliga aspekter på straff- och skadeståndsrätten.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken