Arbetsrättslig fortsättningskurs

15 hp

Kursen syftar till att ge dels kunskap i arbetsrättslig metod, dels fördjupad kunskap om den arbetsrättsliga regleringen. Den juridiska metoden med särskild inriktning på den arbetsrättsliga rättskälleläran behandlas inledningsvis. I kursen ingår ett särskilt avsnitt om diskriminering och jämställdhetsaspekter på arbetsrätten. Vidare behandlas frågor rörande arbetstagares lojalitet och arbetsmiljö. I kursen ingår även en orientering av arbetsrättsliga aspekter på straff- och skadeståndsrätten.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M