Arbetsrättslig grundkurs

15 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den inleds med en genomgång av grundläggande regler om avtals ingående och upphörande och en kort framställning om arbetsrättens placering i det juridiska regelsystemet. Därefter ges en kort historisk bakgrund till den svenska arbetsrätten, varvid den arbetsrättsliga regleringens särdrag, bland annat kollektivavtalet och dess rättsverkningar behandlas. Arbetsrättens centrala regelkomplex med anställningsskydd och medbestämmande belyses mot bakgrund av såväl den privata som den offentliga sektorn.

I kursen belyses även reglerna om facklig representation och semester jämte övrig ledighetslagstiftning samt förbuden mot diskriminering. Även arbetsmiljölagstiftningen behandlas översiktligt. Regler på området med EU-rättsligt ursprung berörs fortlöpande under kursen.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar