Arbetsrättslig grundkurs

15 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den inleds med en genomgång av grundläggande regler om avtals ingående och upphörande och en kort framställning om arbetsrättens placering i det juridiska regelsystemet. Därefter ges en kort historisk bakgrund till den svenska arbetsrätten, varvid den arbetsrättsliga regleringens särdrag, bland annat kollektivavtalet och dess rättsverkningar behandlas. Arbetsrättens centrala regelkomplex med anställningsskydd och medbestämmande belyses mot bakgrund av såväl den privata som den offentliga sektorn.

I kursen belyses även reglerna om facklig representation och semester jämte övrig ledighetslagstiftning samt förbuden mot diskriminering. Även arbetsmiljölagstiftningen behandlas översiktligt. Regler på området med EU-rättsligt ursprung berörs fortlöpande under kursen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken