Artificiell intelligens inom vård och omsorg - möjligheter och utmaningar

7,5 hp

Området Artificiell intelligens (AI) har utvecklats snabbt de senaste åren och håller på att få ett stort genomslag inom många olika samhällssektorer. Hälso- och sjukvård är en sektor där AI kommer att påverka sättet vi arbetar och tar beslut, och för att kunna möta dessa förändringar och utmaningar krävs kunskap och kompetensutveckling.

Kursen ges som ett samarbete mellan Fakulteten för hälso- och livsvetenskap och fakulteten för teknik och riktar sig till för dig som är nyfiken på och vill lära dig mer om AI inom vård och omsorg. Erfarna lärare och experter från olika discipliner från Sverige och utomlands kommer att medverka i kursen, som genomförs helt på distans. Kursen ger dig grundläggande kunskap om AI och de metoder inom AI som är aktuella inom området hälsa. Efter genomförd kurs ska du kunna identifiera problemområden inom vård och omsorg där artificiell intelligens skulle kunna vara en lösning samt analysera lämpligheten av sådana lösningar för dessa problemområden.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.