Astrid Lindgrens författarskap, litteraturvetenskaplig fördjupning

15 hp

Kursen behandlar Astrid Lindgrens författarskap och hur barn­ och ungdomslitteraturen växer fram efter andra världskriget ur olika historiska, pedagogiska och litterära förutsättningar. Kursen innehåller också närstudier av ett antal texter ur olika teoretiska perspektiv, såsom genus, intermedialitet, intertextualitet och postkolonial teori. Den studerande får fördjupa sig i hur dessa teoretiska perspektiv kan appliceras på Astrid Lindgrens texter. Den studerande utvecklar också kunskap om efterkrigstidens barn­- och ungdomslitteraturhistoria för att kunna kontextualisera de texter som kursen tar upp.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar