Astronomi, orienteringskurs

7,5 hp

Vi ger en orienteringskurs i astronomi på kvartsfart med en kvällsföreläsning per vecka. Kursen ger en överblick över astronomins alla områden, exempelvis:

• Planeterna och hur de skapades

• Kometer, asteroider och nedslag på jorden

• Solen och stjärnornas liv från födelse till död

• Vintergatan och galaxer

• Vad vi vet om universum i stort och Big Bang

• Observationsmetoder

Kursen vänder sig till allmänheten och har därför endast grundläggande behörighet som förkunskapskrav. Kursen har också svensk kurslitteratur. Målet är att ge en förståelse för vad som finns i universum och de processer som pågår där, inte minst hur allt har blivit till.

Ansökan

Du ansöker till kursen via antagning.se. Sista ansökningsdag är den 10 januari 2020.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar