Att arbeta med kulturarvet - en introduktion

15 hp

Kursen introducerar grundläggande förhållningssätt till kulturarv i samhället idag. Frågor som tas upp är kulturarv i relation till värde, autenticitet och olika sociala och politiska konflikter och identiteter historiskt och idag. Kursens inriktning och exempel berör såväl internationella som nationella teman, och exempel hämtas från internationella och svenska sammanhang. Kursen förmedlar kunskap om praktiska verksamheter som rör kulturarv. Olika typer av arbetsplatser och karriärvägar inom kulturarvssektorn vid museer, länsstyrelser och privata företag introduceras och presenteras utförligt. En exkursion och flera studiebesök ingår.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar