Att forska med film som redskap

7,5 hp

Hur kan vi tänka med film och hur kan vi publicera vår forskning som film?

Digitala publikationsformer blir allt vanligare: digitala arkiv, websidor och interaktiva utställningar kompletterar det skrivna ordet när forskning ska spridas och tillgängliggöras. Videoessän, där forskningen presenteras som film, tillhör denna utveckling. Den distribueras i första hand på YouTube och Vimeo, men också på konferenser, utställningar och i digitala tidskrifter. Kursen ger studenterna möjlighet att testa videoessän som publikationsform för sin egen forskning.

Videoessän rör sig mellan vetenskap, konstnärlig forskning, akademiska publikationsformer och konstnärlig praktik. Videoessän utgår från befintligt audiovisuellt material som studieobjekt, och sätter samman olika källor som grund för vetenskaplig eller essäistisk reflektion. De flesta videoessäer är kompilationsfilmer av avsnitt ur spelfilmer med kommenterande röst eller integrerade textpartier som komplement. Dessa filmer kan göras i olika former som ger olika grad av vetenskaplighet. Än så länge har videoessän levt ett rätt isolerat liv inom filmvetenskapens ämnesområde. Med den här kursen kommer vi att vidga videoessäns användningsområde och öppnar formen mot andra disciplinen.

Kursen är unik i Sverige. Den har utvecklats av Linnéuniversitetet och ges i samverkan med Akademin Valand i Göteborg. Samarbetet ger studenten en chans att skapa en egen videoessä utifrån den egna forskningen. Lärare från Linnéuniversitetet och Valand bidrar med filmhistoriska kunskaper, filmpedagogisk expertis och handledarkompetens inom konstnärlig forskning.

Kursen kommer att ges online med en hybridträff från Valand i Göteborg. Det kommer alltså gå att delta både online och på plats för de som har möjlighet att vara i Göteborg.

För de som inte har fil.kand. i humanistiskt ämne gäller:
Projektbeskrivning på en A4-sida skickas in med obligatorisk rubrik PROJEKTBESKRIVNING VIDEOESSÄ till ämnesansvarig mariah.larsson@lnu.se. Det kommer inte att räknas som inskickat om rubriken saknas. Glöm inte att skriva namn och personnummer på din projektbeskrivning.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans