Att handleda i pedagogisk verksamhet, fördjupningskurs

15 hp

Detta är en fördjupningskurs av kursen Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5hp.

Du får fördjupad förståelse av pedagogisk verksamhet, lärares yrkeskunnande, dess skiftande innehåll samt olika kunskapsgrunder. I kursen diskuteras och utmanas Lärarutbildningarnas VFU-guider samt dess innehåll och struktur till förmån för en möjlig utveckling av desamma. Du får ökad kunskap om handledning i pedagogiskt arbete, inte endast av lärarstudenter, utan även av kollegors yrkespraktik och kompetensutveckling. Möjliga dilemman och utmaningar som kan finnas i pedagogisk handledning diskuteras, exempelvis formuleringar samt tolkningar av mål och kriterier för yrkeskunnande.

Dessutom innehåller kursen ett självständigt arbete. Med utgångspunkt i kursens innehåll och den egna pedagogiska verksamheten genomför du ett utvecklingsinriktat arbete om lärarstudenters eller kollegors lärande och utveckling.

Förkunskaperna till kursen ska styrkas med intyg och bifogas i samband med ansökningstillfället.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M