Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning

7,5 hp

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar i förskole- eller skolväsendet, som har erfarenhet av att vara VFU-handledare eller som ska handleda lärarstudenter i verksamhetsförlagd lärarutbildning (VFU).

Kursen ger en grundläggande introduktion till såväl handlednings- som bedömningsteori. Du får även kunskaper om konkret praktiskt användande av formella bedömningsdokument i relation till verksamhetsförlagd utbildning och eget yrkeshandledningsområde.