Att komponera musik mot uppdrag

7,5 hp

Kursen innehåller bland annat komposition, arrangering, textbearbetning, form- och harmoniseringstänkande och branchkännedom. Tillgång till dator och datorbaserat musikprogram är nödvändigt för studier i kursen.

Antagningsprov till 2MU910 Att komponera musik mot uppdrag, 7,5 hp

I kursen 2MU910 Att komponera musik mot uppdrag, 7,5 hp används antagningsprov som urvalsmodell. Enligt kursinformation finns följande förkunskapskrav: ”Musik 60 hp eller motsvarande, samt prövning av arbetsprover”. För att kunna bedöma behörighet till kursen behöver Du senast 2021-03-31 (datum är korrigerat) skicka följande underlag:

1. Intyg från tidigare högre studier i musik, vilka du lägger in via antagning.se.

2. Arbetsprover där du visar din förmåga att komponera och producera musik. Skicka två arbetsprover (låtar) samt en processbeskrivning per låt där det framgår vilken roll du haft i skapandet. Arbetsproverna skickas som ljudfil (mp3).

Du som sökt kursen kommer via informationsmejl från oss bli ombedd att skicka arbetsprover som e-post till: dan.alkenas@lnu.se.

För smidig hantering ombeds Du att i Ditt mejl använda rubriken: Arbetsprover till 2MU910.

Kontaktperson:

Dan Alkenäs, Växjö – http://lnu.se/personal/dan.alkenas

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans