Att leda och organisera projekt och temporära organisationer

7,5 hp

Kursen handlar om teorier och olika förhållningssätt inom projektledning. Parallelt med de teoretiska studierna utförs ett projekt i studentgrupp. Områden som behandlas är projektplanering, genomförande, effektivitet, kontextens betydelse, förändring, ledarskap och teamdynamik, ansvar samt utvärdering.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M