Att leda och organisera projekt och temporära organisationer

7,5 hp

Kursen handlar om teorier och olika förhållningssätt inom projektledning. Parallelt med de teoretiska studierna utförs ett projekt i studentgrupp. Områden som behandlas är projektplanering, genomförande, effektivitet, kontextens betydelse, förändring, ledarskap och teamdynamik, ansvar samt utvärdering.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken