Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier

7,5 hp

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier. Användare i sociala medier publicerar en mängd olika material och data. Det här användargenererade materialet används av både individer och organisationer med olika syften. Men det behövs kunskaper och färdigheter för att undersöka, förstå och använda det här materialet på ett etiskt sätt. På kursen får du lära dig om olika relevanta forskningstraditioner med ett särskilt fokus på användargenererat material från sociala medier. Det innebär såväl metod- som analyskunskaper och en förståelse för olika etiska perspektiv.

Kursen riktar sig till dig som i din grundutbildning och/eller i din yrkesverksamhet vill lära dig mer om att på ett journalistiskt sätt moderera användargenererat material från sociala medier. Det innebär att du får lära dig om viktiga förutsättningar, som exempelvis offentlighetsprincipen, såväl som journalistiska etiska principer. Dessutom får du prova att göra en journalistisk produktion där användargenererat material ingår.

På kursen får du olika typer av distans-undervisning. För individuella moment förväntas du ta del av förinspelade föreläsningar. De här föreläsningarna som ger en översikt av ett område använder du tillsammans med anvisad kurslitteratur för att svara på särskilda frågor. I ett projektarbete arbetar du minst med en person till. Här ges resurser som handledning och seminarier via kurshemsidan. Redovisningar sker i webbseminarier

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar