Att skriva manus II – tv-serier

15 hp

Vill du lära dig att skriva ett riktigt bra manus till ett pilotavsnitt? Hur bygger man upp dramaturgin över en hel säsong av en tv-serie? Och hur påverkas dagens tv-serier av hur mediet har utvecklats över tid?

Kursen vänder sig till dig som redan har en kandidatexamen i kreativt skrivande eller filmvetenskap och har gått kursen "Att skriva filmmanus",30 hp, eller motsvarande. I den här kursen får du genom teori och praktik lära dig hur man skriver manus till en tv-serie. Du får veta mer om mediets dramaturgi, historiska utveckling och hur dess ställning ser ut idag. Kursens huvuddel är det egna kreativa skrivandet, där du får göra ett säsongssynopsis och skriva första halvan av ett pilotavsnitt. Du kan antingen utgå ifrån en egen idé eller basera det på en litterär förlaga.

Urvalsprov

Observera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov per epost för att söka kursen. För att ditt urvalsprov ska vara giltigt behöver du följa dessa anvisningar:

Urvalsprovet består av följande två delar:

  1. Ett synopsis på max 1 A4-sida. Ett synopsis är en beskrivning av handlingen steg för steg från början till slut. Ditt synopsis får bygga på en litterär källa som en roman eller en novell, men det kan också bygga på en egen originalidé.
  2. 2 sidor manustext. Det kan vara manusets inledning, avslutning eller en del av en av berättelsens nyckelscener. Ange var i berättelsen scenen ska tänkas ingå.

Texterna skall vara på svenska.

Format: Times eller Times New Roman, 12. Radavstånd 1,5. Word eller pdf. Texterna skickas som bilagor. Bilagorna namnges på följande sätt: 4KS118_efternamn_förnamn_bilagans nummer.

Ange ditt namn även inne i dokumentet.

För att vi sedan ska kunna identifiera dig och koppla ihop din ansökan med rätt urvalsprov är det viktigt att du anger följande information i mailet när du skickar in ditt urvalsprov:

  • Namn (folkbokfört namn)
  • Personnummer
  • Anmälningsnummer (hittar du både på Antagning.se och i bekräftelsemailet efter att du gjort din anmälan)

Skicka dessa uppgifter och det bifogade urvalsprovet till urvalsprov.ks@lnu.se från den epostadress som du använder på Antagning.se. Ange ”Urvalsprov 4KS118” på ämnesraden.

Sista dag för att skicka urvalsprov: 30 april 2024.

Om vi inte kan koppla ihop ansökan och urvalsprov kommer du inte att kunna bli antagen. Detsamma gäller om du enbart anmäler dig på Antagning.se eller enbart skickar in urvalsprov eller skickar in ofullständigt urvalsprov. Frågor som inte besvaras här på kurssidan eller i kursplanen kan skickas till ämnesansvarig Anna Schulze (anna.schulze@lnu.se). Alla inskickade uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Studiemedel

Om du planerar att läsa den här kursen med studiemedel från CSN är det viktigt att du ansöker om studiemedel för båda terminerna samtidigt, annars riskerar du att inte bli beviljad studiemedel för vårterminen.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.