Att skriva så att världen lyssnar - litterär sakprosa i teori och praktik

15 hp

Kursen vänder sig till dig som genom teori och praktik vill lära dig skriva gestaltande sakprosa som engagerar och fängslar läsarna. Du får möjlighet att utveckla och fördjupa den språkliga medvetenheten och dina färdigheter som både läsare och skribent. Tyngdpunkten ligger på processkrivande där du väljer att arbeta med ett eget projekt i valfri sakprosagenre, som biografi, populärvetenskap, debattbok och läromedel. Under arbetets gång får du handledning och respons på inlämnade textavsnitt och ger själv kritiska kommentarer på kurskamraternas texter. I de teoretiska delarna behandlas sakprosans många variationer, traditioner och uttryck. Vi tar upp behovet av källkritik och granskning i faktabaserad litteratur, både ur ett historiskt perspektiv och i samtiden med fokus på sakprosans särskilda utmaningar i dagens samhälle.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.