Att skriva sångtexter på engelska

7,5 hp

Antagningsprov till 2MU911 Att skriva sångtexter på engelska, 7,5 hp

I kursen 2MU911, Att skriva sångtexter på engelska, 7,5 hp används antagningsprov som urvalsmodell. Vi vill därför att Du skickar exempel på arbetsprover i form av texter som Du skrivit. Eftersom kursen förutsätter att Du läst 60 hp musik på universitetsnivå (eller motsvarande) behöver Du också skicka in intyg på resultat från dessa studier. För att kunna bedöma behörighet till kursen behöver Du senast 2021-03-31 (datum är korrigerat) skicka följande underlag:

1. 5 arbetsprover där Du visar Dina kompetenser som sångtextförfattare. Bland dessa arbetsprover skall både finnas exempel på sångtexter på svenska och engelska. Arbetsproverna skickas till dan.alkenas@lnu.se. Använd rubriken ”Arbetsprover 2MU911.

2. Intyg från tidigare högre studier i musik.

Alla intyg ska skickas till www.antagning.se.

Kontaktperson:

Dan Alkenäs, Växjö – http://lnu.se/personal/dan.alkenas

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar