Att undervisa teknik i en digitaliserad värld - för lärare åk 1-3

7,5 hp

”Att undervisa teknik i en digitaliserad värld”

Det alltmer digitaliserade samhället ställer nya krav och för att kunna delta i samhällsutvecklingen krävs ökad digital kompetens för medborgaren. Kursplanerna i grundskolan har reviderats vilket har medfört att själva programmeringen i sig har hamnat i fokus. Detta kan medföra att digitaliseringen som helhet hamnar i skymundan.

Genom temat för kursen ”digitaliseringens roll för samhället” ges du möjligheter att få en ökad insikt i hur du, som lärare, kan belysa digitaliseringens roll för samhällets tekniska utveckling. Kursen innehåller tre huvudspår:

• digitaliseringens effekter och dess historia

• teknikutvecklingsprocessen utifrån arbete med digitala modeller, dokumentation och olika sätt att kommunicera tekniska lösningar

• programmering och styrning

Kursen går på distans, med tre obligatoriska campusträffar om totalt fem dagar (2+2+1).

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken