Avancerad arbetsmarknadsekonomi

7,5 hp

Kursen syftar till att ge insikter om aktuell forskning inom ämnet arbetsmarknadsekonomi. Under kursen kommer teman såsom inkomstskillnader mellan olika grupper, diskriminering, intergenerationell rörlighet, entreprenörskap och effekter av arbetsmarknadspolitik att studeras. Syftet med kursen är att ge studenter kunskap om forskningsfronten inom ämnet arbetsmarknadsekonomi. Kursen har ett tydligt empiriskt fokus och behandlar några av de frågeställningar som är i fokus inom aktuell forskning i arbetsmarknadsekonomi. Kursen ger studenterna kunskaper och förutsättningar för att diskutera och kritiskt granska forskning publicerad i internationella vetenskapliga tidsskrifter.

Kurs­ansvarig

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M