Avancerad Ekonometri

7,5 hp

Kursen i ekonometri behandlar inferens och estimering av den linjära regressionsmodellen på en avancerad nivå. Huvudfokus ligger på minsta kvadratmodellen och testning av de grundläggande antagandena, men den innehåller också modeller av diskreta utfall, instrumentvariabler och paneldatamodeller. Kursen innehåller såväl teoretiska analyser som empiriska övningar.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken