Avancerad kurs i konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder

7,5 hp

Kursen presenterar och diskuterar olika konstvetenskapliga teorier och metoder. Vi ser på och diskuterar aspekter av teori, konsthistoriografi, visuell kultur samt konstens kulturella, sociala och institutionella förändringar. Kursen syftar således till att bredda och fördjupa de teoretiska verktygen i en konst- och visualitetshistorisk praxis. Kursen ges på distans via nätet. Undervisningen bygger på inspelade föreläsningar och seminariediskussioner som förs skriftligt i digitala seminarier.

Vill du veta mer om vad det innebär att studera konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet och vilka kurser och program du kan välja mellan? Genom att läsa fristående kurser kan du bygga ihop din egen examen. Läs mer om allt detta på vår ämnessida för konst- och bildvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans