Avancerad och experimentell typografi och komposition

7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper inom komposition och typografi och studenten får självständigt utforska och utmana sin syn kring vad typografi och komposition kan innebära. Kursen går även igenom metakommunikation inom typografi och typografiska Studenten får också kontextualisera sina arbeten och kritiskt reflektera kring sin process och resultat. Kursen består således inte enbart av praktiska uppgifter inom typografi utan även skrivna rapporter, reflektioner och artist statements.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans