Avancerad statistisk maskininlärning

7,5 hp

Embark on a dynamic journey into the cutting-edge realm of statistical learning with our exciting introductory course! This comprehensive program seamlessly integrates theoretical knowledge with hands-on experience in machine learning methods, empowering students to master the art of data-driven decision-making. Dive into the world of statistical software and harness the power of deep learning components as you work with diverse real-world datasets. Our unique approach combines insightful projects that illuminate both the theoretical intricacies and the practical applications of machine learning. Gain proficiency in industry-relevant tools like R, equipped with libraries such as Keras and TensorFlow. Elevate your skills with an exploration of neural networks, deep learning architectures, and optimization techniques. From unraveling the mysteries of bias-variance tradeoff to tackling real-world challenges, this course promises an immersive and transformative learning experience. Join us and unlock the doors to a future where you're not just learning about machine learning – you're living it!

Ekonomihögskolans distanskurser

Senast vid kursstart får du tillgång till lärplattformen där kursens upplägg och planering (inlämningar, examination och eventuella träffar) finns tillgängliga. Litteraturlista och obligatoriska moment för kursen anges i kursplanen.

För mer information om studier på distans:

Ekonomihögskolans distanskurser

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.