Bärande träkonstruktioner

7,5 hp

Kursen Bärande träkonstruktioner ges för dig som vill fördjupa dina kunskaper kring dimensionering av träkonstruktioner. Kanske har du arbetat ett flertal år som konstruktör men känner dig osäker på de särskilda förutsättningar som finns hos trämaterialet? Kanske är du ganska ny på ditt arbete och saknar kunskaper kring träkonstruktioner från dina tidigare studier? Den här kursen är anpassad till innehåll och distributionsform för att passa dig som vill fördjupa dina kunskaper kring bärande träkonstruktioner samtidigt som du arbetar. På så sätt hoppas vi att din utveckling gynnar både dig och det företag där du normalt jobbar. Du är välkommen att påbörja kursen även om du inte har någon anställning idag. Kursen är öppen för ansökan/anmälan fram till två veckor före kursstart.

Expertkompetens för hållbart träbyggande


Bärande träkonstruktioner 7,5 hp är en del av projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande, kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och den träbearbetande industrin.

Kurserna är framtagna tillsammans med näringslivet med stöd från KK-stiftelsen.

The picture shows an experimental test setup together with test evaluation and numerical modeling of a timber beam.
The picture shows an experimental test setup together with test
evaluation and numerical modeling of a timber beam.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken