Barn och skräckfantastik

7,5 hp

Kursen studerar barnets roll i och relation till skräckfantastik. Den behandlar i första hand fiktion från 1900-talet och 2000-talet men berör även tidigare influenser. Kursen är tematiskt strukturerad och berör frågor om barnets möte med skräckfantastik, barnets roll i skräckfantastik samt barn, skräckfantastik och påverkan. Studenten får bland annat läsa texter av forskare inom området som representerar olika ståndpunkter och ges därefter tillfälle att diskutera dessa med övriga kursdeltagare.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans