Barn- och ungdomslitteratur - en fortsättning

30 hp

Kursen är en fortsättning på 1LI100 och består av en fortsättning och fördjupning av barn- och ungdomslitterära studier. Kursen består av fyra delkurser, där den första fokuserar på läsande, både det läsande barnet och den läsande vuxna. Den andra delkursen diskuterar mångfaldsperspektiv på barn- och ungdomslitteratur och den tredje samtida ungdomsfiktion där genrer som film, fanfiction och grafisk roman också kommer in. Kursen avslutas med en teori och metodkurs där studenterna också skriver en uppsats.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans