Barn- och ungdomslitteratur, kandidatkurs

30 hp

Är du intresserad av hur barn- och ungdomslitteratur kan analyseras utifrån olika perspektiv och hur forskare vid olika tider har tolkat barn- och ungdomslitterära verk? Vill du få verktyg för att jämföra bild och text, bok och film eller andra medier som samspelar i barn- och ungdomsfiktion? Har du ett område inom barn- och ungdomslitteratur som du brinner för att fördjupa dig lite extra i? I så fall passar Linnéuniversitetets kandidatkurs i barn- och ungdomslitteratur dig som handen i handsken!

I den första delkursen fördjupar vi oss i de teorier och metoder som forskare kan välja bland när de vill tolka och förstå barn- och ungdomslitteratur på ett djupare plan. Vi går igenom hur forskningen har utvecklats och du får möjlighet att hitta verktyg som du kan använda i den uppsats som kursen avslutas med.

Delkurs två handlar om relationen mellan olika sorters medier i barn- och ungdomsfiktion. Vi jämför bok- och filmversionen av några barn- och ungdomslitterära verk, samt diskuterar relationen mellan text och bild i bilderböcker, grafiska romaner och tecknade serier utifrån begreppet intermedialitet. Intermedialitet kan i enkelhet förklaras som samspelet mellan olika medier.

Den sista delkursen består av författandet och försvaret av en vetenskaplig uppsats om ett ämne inom barn- och ungdomslitteraturforskningen som du själv väljer. Kanske har du redan ett ämne som du skulle vilja fördjupa dig inom? Annars ger de två föregående kurserna inspiration till olika fenomen som kan studeras!

symboler agenda 2030
Kursen är hållbarhetsmärkt
Denna kurs är hållbarhetsmärkt, vilket innebär att kursens mål och innehåll behandlar perspektiv på hållbar utveckling med utgångspunkt i ett eller flera mål i Agenda 2030. Delar av kurslitteratur, kursuppgifter och examination kopplar till Agenda 2030 och ger goda förutsättningar att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, problematisera och kritiskt reflektera kring ämne och profession.

Denna kurs behandlar främst mål 4,5,10 och 13 i Agenda 2030.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.