Barn- och ungdomslitteratur, kandidatkurs

30 hp

Är du intresserad av hur barn- och ungdomslitteratur kan analyseras utifrån olika perspektiv och hur forskare vid olika tider har tolkat barn- och ungdomslitterära verk? Vill du få verktyg för att jämföra bild och text, bok och film eller andra medier som samspelar i barn- och ungdomsfiktion? Har du ett område inom barn- och ungdomslitteratur som du brinner för att fördjupa dig lite extra i? I så fall passar Linnéuniversitetets kandidatkurs i barn- och ungdomslitteratur dig som handen i handsken!

I den första delkursen fördjupar vi oss i de teorier och metoder som forskare kan välja bland när de vill tolka och förstå barn- och ungdomslitteratur på ett djupare plan. Vi går igenom hur forskningen har utvecklats och du får möjlighet att hitta verktyg som du kan använda i den uppsats som kursen avslutas med.

Delkurs två handlar om relationen mellan olika sorters medier i barn- och ungdomsfiktion. Vi jämför bok- och filmversionen av några barn- och ungdomslitterära verk, samt diskuterar relationen mellan text och bild i bilderböcker, grafiska romaner och tecknade serier utifrån begreppet intermedialitet. Intermedialitet kan i enkelhet förklaras som samspelet mellan olika medier.

Den sista delkursen består av författandet och försvaret av en vetenskaplig uppsats om ett ämne inom barn- och ungdomslitteraturforskningen som du själv väljer. Kanske har du redan ett ämne som du skulle vilja fördjupa dig inom? Annars ger de två föregående kurserna inspiration till olika fenomen som kan studeras!

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans