Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill få en fördjupad kunskap om Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) utifrån olika perspektiv. Kursen problematiserar användningen av NPF- diagnoser som underlag för pedagogiska insatser. Vidare ger kursen kunskap om olika faktorer som ger en ökad förståelse för hur bemötandet av barn, unga och vuxna med NPF kan ske. Kartläggning och utredningar samt samhällets olika stödinsatser i skolan och på habiliteringar beskrivs.
Kursen vänder sig till olika professioner som möter barn, ungdomar eller vuxna och som vill få en ökad kunskap om NPF.
Kursen är anpassad för att kunna läsas parallellt med arbete i exempelvis skola. Den ges på distans på kvartsfart (7,5 hp på en temin) med några fysiska träffar. Med hjälp av inspelade föreläsning och ett flexibelt examinationsupplägg med tydliga deadlines kan du anpassa kursen efter hur din vardag ser ut.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M