Barnfiktion i fritidshemmet

15 hp

I den här kursen får du lära dig mer om hur du på olika sätt kan arbeta med barnfiktion i fritidshemmet. Kursen ger en bred ingång till barnfiktion med fokus på litteratur och film för barn i mellanåldern. Den innehåller bland annat en introduktion till analysverktyg och en genomgång av olika intressanta barnlitterära texter och filmer. Betydelsen av barnfiktion betonas ämnesövergripande i styrdokument för bland annat fritidshemmet, inte minst i förhållande till värdegrunden. Litteratur och film säger alltid något om sin samtid och kan väcka starka känslor hos barn; känslor som i sin tur har en stor didaktisk och pedagogisk potential. I denna kurs ges du som yrkesverksam inom fritidshemmet samt du som student inom lärarutbildning och litteratur- och filmvetenskap, möjlighet att utforska denna potential vidare.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.