Barnfiktion i fritidshemmet

15 hp

I den här kursen får du lära dig mer om hur du på olika sätt kan arbeta med barnfiktion i fritidshemmet. Kursen ger en bred ingång till barnfiktion med fokus på litteratur och film för barn i mellanåldern. Den innehåller bland annat en introduktion till analysverktyg och en genomgång av olika intressanta barnlitterära texter och filmer. Betydelsen av barnfiktion betonas ämnesövergripande i styrdokument för bland annat fritidshemmet, inte minst i förhållande till värdegrunden. Litteratur och film säger alltid något om sin samtid och kan väcka starka känslor hos barn; känslor som i sin tur har en stor didaktisk och pedagogisk potential. I denna kurs ges du som yrkesverksam inom fritidshemmet samt du som student inom lärarutbildning och litteratur- och filmvetenskap, möjlighet att utforska denna potential vidare.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar