Beslutsfattande och implementering inom EU

7,5 hp

Hur tas och fastställs beslut på EU-nivå och hur genomförs dessa beslut i medlemsstaterna? Vilka aktörer är inblandade i denna politiska process och hur artar sig nutida utmaningar mot den i EU och dess medlemsstater? Denna kurs fokuserar på dessa frågor och berör därför, förutom en kort historisk översikt av EU:s framväxt, unionens centrala institutioner och beslutsfattandet inom EU. Kursen fokuserar också på genomförandet av EU-beslut, som äger rum inom ett flernivåstyre. Kursen berör EU:s centrala policy-områden och tar ett samlat grepp på unionens pågående kriser och deras inverkan på såväl beslutsfattandet inom EU som hela EU (de kriser som berörs är ökningen av euroskepticism, framgången för radikala högerpopulistiska partier, tendenser till demokratisk tillbakagång, den ekonomiska krisen, krisen avseende eurozonen, asylkrisen, Brexit, samt Coronakrisen). Kursen fokuserar på att knyta dessa kriser till de mest aktuella teorierna som inom området europeisk (dis)integration.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.