Bild- och byggnadskulturer 1600-1900

7,5 hp

Kursen omfattar en konst- och bildhistorisk orientering samtidigt som betoning läggs på studiet av motiv- och bildtraditioner utifrån relativistiska synsätt. Arkitekturens gestaltning, stadens framväxt och de industriellt tillverkade tingens formgivning samt den alltmer massproducerande bilden uppmärksammas. Kursen ingår som delkurs i Konst- och bildvetenskap I, men kan också studeras som fristående kurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar