Bild- och byggnadskulturer 1600-1900

7,5 hp

I denna kurs studerar vi arkitektur, bildkonst och formgivning från omkring 1600 till sekelskiftet 1900. I stilhänseende rör vi oss från barocken på 1600-talet genom 1700-talets rokoko och nyklassicism och vidare in i 1800-talet med dess historicerande stilbruk, för att avsluta med jugend. Tyngdpunkten ligger på västeuropeisk bild- och byggnadskultur men kursen omfattar också undervisning om kinesisk och japansk arkitektur och konst. Vi ser även på stadens framväxt, de industriellt tillverkade tingens formgivning och den massproducerande bilden. Du presenteras för de centrala verken i varje period, du lär dig att beskriva och analysera bilder och byggnader, och du får kunskap om den historiska och kulturella kontext som de har tillkommit i. Kursen ges på distans med inspelade föreläsningar. Du förbereder dig genom att läsa kurslitteraturen och du kommunicerar med kursens lärare och dina medstudenter på nätet.
Kursen kan ingå i en högskole- eller filosofie kandidatexamen med konst- och bildvetenskap som huvudämne eller biämne.

Vill du veta mer om vad det innebär att studera konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet och vilka kurser och program du kan välja mellan? Genom att läsa fristående kurser kan du bygga ihop din egen examen. Läs mer om allt detta på vår ämnessida för konst- och bildvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans